تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن1391 | | نویسنده : محسن

در برخی پایگاه های اینترنتی امده است که

والنتاین یک کشیش قرن اول میلادی بود که در امپراتوری روم زندگی می کرد. روم تحت سلطه پادشاهی به نام کلادسیوس بود که دوست داشت سربازان برای جنگ داوطلب شوند ولی مردها نمی خواستند بجنگند، و کلادسیوس این کمبود سرباز را ناشی از سستی مردها در ترک عشق می دانست، پس همه نامزدی ها و ازدواج ها را ملغی اعلام کرد، والنتاین به مبارزه برخاست و عزم خود را جزم کرد تا زوج های جوان را به طور سری به عقد هم درآورد.پس از با خبر شدن پادشاه از این قضیه برای سر والنتاین جایزه تعیین شد و او زندانی شد.

وقتی در زندان بود بسیاری از کسانی که او آنها را به عقد هم در آورده بود به دیدنش رفتند.آنها گل و نامه های محبت آمیز خود را از بالای دیوار زندان پرتاب می کردند. تا اینکه سرانجام والنتاین در روز ١٤ فوریه سال ٢٦٩ میلادی به قتل رسید. در سال ٤٩٦ ، پاپ کلادسیوس ١٤ فوریه را به افتخار او روز والنتاین نامید.

از سالها قبل روز ١٤ فوریه کسانی که یکدیگر را دوست داشته اند برای هم هدایای ساده ای چون گل می فرستادند. در نقاط مختلف دنیا در این روز مراسم مختلفی برگزار می شود . در ایران هم مدتی است که این روز (25 بهمن) گرامی داشته می شود. با این حال رواج چنین روزی موجب شده تا برخی گروهها به فکر احیای سنت هایی در فرهنگ خود و یا جایگزینی آیین هائی به جای والنتاین بیافتند.

نمونه بارز آن گرامی داشت روز 29 بهمن یا روز سپندارمذگان است که از سنتی دیرینه در ایران باستان حکایت دارد

در فرهنگ باستانی آریائیان اسپندار مذگان نماد عشق بود. روز پنجم هر ماه سپندار مذ یا اسفندار مذ نام داشت که در ماه دوازدهم سال که آن هم اسفندار مذ نام داشت، جشنی با همین نام می گرفتند.  در حقیقت سپندار مذگان جشن زمین و گرامیداشت عشق است که هر دو در کنار هم می نشینند. در این روز زنان به شوهران خود با مهر ارمغان می دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده، به آنها ارمغان داده و از آنها فرمانبرداری می کردند. برخی نیز روز مادر و زن را به نشانه زایش و مهربانی زمین در این روز می دانند.
تاريخ : سه شنبه 24 بهمن1391 | | نویسنده : محسن

  از آنجا كه امروزه مطالعه و استفاده از اسناد در پژوهشهاي تاريخي حرف اول را مي زند؛ لذا لازم است تا در اينجا به اختصار در باره دسته ائي از منابع نوشتاري يعني اسناد و مدارك غيرچاپي سخن به ميان آيد. به ويژه آن كه يكي از شروط بررسي و نقد متون تاريخي استناد به اسناد براي تعيين درستي يا نادرستي مطالب و داده هاي تاريخي مي باشد. اصولاً اسناد به عنوان بخشی از یادواره های مشترک مردم جهان نقش مهمی در حفظ هویت  دینی ،علمی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی یک کشور در گذشته ، حال و آینده دارد. اهمیت اسناد در زندگی یک ملت را می توان همانند اهمیت حافظه در زندگی هر فرد دانست. این گونه مدارک نه تنها وسیله درک تاریخ و شناخت تحولات اجتماعی، اقتصادی، اداری و علمی یک ملت است؛ بلکه ابزاری است برای شناختن تاریخ و تسهیل و پیشرفت در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و.... آن چنان که با توجه به آنها می توان از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد و راه پیشرفت آینده را هموارتر ساخت. اسناد آرشیوی از نظر یک مورخ نه تنها بیانگر رشد و فعالیتهای یک دولت است، بلکه توسعه و تکامل یک ملت را نیز نشان می دهد. از نظر فرهنگ اجتماعی، اسناد منابع مهمی برای بسیاری از تحقیقات هستند و گردآوری آنها از صورت های پراکنده در یک سازمان واحد ،کمک موثری به بازسازی تاریخ گذشته ملل بر اساس مدارک و شواهد معتبر می کند . در واقع، اسناد بایگانی شده در آرشیوها ، مُبیّن فعالیتها و قدرت درک و استنباط آن نسل و شاخص اوضاع فردی و اجتماعی آن زمان است. همچنان که در زمان حال سند اساس تصمیم گیری در کارهاست ، برای مورخ نیز ، اسناد اساس قضاوت در مورد گذشته است

سند از جنبه لغوی به معانی متعددی نظیر : تكيه‌گاه و پشتوانه ، آنچه كه قابل اعتماد باشد، مدرك مستند ، نوشته‌اي كه قابل استناد باشد،  مُهر و امضاي قاضي و حكم و فرمان پادشاهي و چك و دست نوشته و مكتوبي كه بدان اختيار شغل و ملكي را به كسي بدهند، آن چه كلام را نيرومند و پذيرفتني كند و دهها معنای دیگر که در فرهنگنامه ها آمده است. می باشد. در اصطلاح فقه اسلامي روايت يك حديث را « سند» گويند. در اینجا سند به معني طريق متن است و منظور از متن، متن حديث است كه آن را لفظ حديت گويند و معني سند به طريق متن براي آن است كه دانسته شود حديث، مأخوذ از قول چه كسي است. از دیدگاه قانون مدنی  سند عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استفاده باشد. نیز در قوانين مالي ايران سند به صورت كلي تعريف نشده، بلكه بر حَسبِ مورد تعريف گرديده است. ماده 16 قانون محاسبات عمومي مي‌گويد بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تثبيت مي گردد. مدت مزبور را سند ماليه گويند، كه عبارت است از يكسال شمسي. از ديدگاه اصول حسابداري : هر نوشته اي كه ذمه سازمان يا شخص حقيقي يا حقوقي را كه به نحوي با سازمان طرف حساب و معامله است مشغول يا بري نمايد يا مُبيّن پرداخت وجهي جهت خريد كالا يا خدمات و يا حاكي از انعقاد قرارداد يا وقوع عقدي باشد و يا از آثار ناشي از حقوق خاصي حكايت نمايد به شرط وجود اهليت و دارا بودن امضاء مجاز لازم براي رسيدن به يكي از مقاصد سند محسوب مي‌شود .

از ديدگاه علم كتابداري یک سند چنین معرفی می شود : هر نوع نوشته خطي، چاپي، عكسي و يا به صورتهاي ديگر و هر شيئي مادي را كه بتوان از محتواي  آن اطلاعاتي به دست آورد دَبيزه يا مدرك گويند. اما تعريف سند در قانون سازمان اسناد ملي ايران چنین است: كليه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عكسها، نقشه‌ها، كليشه ها، نمودارها، فيلم‌ها، نوارهاي ضبط صوت و ساير اسنادي كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و به طور مداوم در تصرف دولت بوده از لحاظ اداري، مالي، اقتصادي، قضايي، سياسي، فرهنگي، علمي، فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگهداري داشته باشد.

در نهایت ، پس از تجزيه و تحليل وجوه اشتراك و افتراق تعاريف ياد شده، عبارت زير به عنوان تعريف سند پيشنهاد مي‌گردد : سند عبارت است از اطلاعات مضبوط اعم ازنوشتاري، ديداري، شنيداري كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد. بدین ترتیب در فرهنگ علم تاريخ ، سند برگ نوشته اي است كه به مرور زمان ارزش اداري و روزانه خود را از دست داده و ارزش مطالعه و پژوهش مي يابد. در هرحال اسناد، مي توانند متون يا چيزهائي باشند كه به كمك آنها مباحث تاريخي تائيد و مستدل مي گردد.تاريخ : دوشنبه 23 بهمن1391 | | نویسنده : محسن

1- نسل تعمیر

در منزل خانواده ائی سر و صدا برپا بود. افراد خانه با یکدیگر مشاجره می کردند و در لابلای حرفها و اعتراضات صدای گریه هم شنیده می شد. یکی از همسایگان سالخورده آنها طاقت نیاورد و با رفتن به در خانه ماجرا را جویا شد.

پدر خانواده به همسایه کنجکاو گفت :

-  چیزی نیست. دخترم که چند ماهی است ازدواج کرده ، از همسرش رضایت ندارد و می خواهد طلاق بگیرد.   

پیرمرد همسایه لبخندی زد و پرسید :

-  آخر چرا ؟ انها که هنوز حتی فرصت یک سال با هم بودن را هم تجربه نکرده اند!

پدر پوزخندی زد و با تاسف گفت : نمی دانم ! من هم درمانده شده ام. راستی ببینم. چطور شما با همسرتان شصت سال است که زندگی می کنید و اعتراضی ندارید؟!

پیرمرد نگاهی عمیق به چشمان مرد خانه انداخت و با سربلندی چنین پاسخ داد :

- برای این که ما مربوط به نسلی هستیم که وقتی چیزی خراب می شد ، تعمیرش می کردیم ، نه تعویض !!

---------------------------------------------------------------------------------------

  2- دعا و سکوت

روزی یک دانشمند به همراه راننده اش از مراسم دینی در کلیسا باز می گشتند . راننده دانشمند به او گفت:

- استاد ، فکر می کنید آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید ؟

مرد دانشمند با خونسردی جواب  داد :

-  چرا از خود کشیش نمی پرسی؟

راننده تبسمی کرد و با اجازه از دانشمند نزد کشیش بازگشت و از او  پرسید :

- جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم؟

کشیش سالخورده با هیجان و صدای بلند پاسخ داد :

-  نه ، پسرم ، نمی شود.  این بی ادبی به مذهب است.

راننده به نزد استاد بازگشت و با نومیدی نتیجه گفتگو را برای مرد دانا بازگو کرد.

استاد با ارامش به او گفت :

- تعجبی ندارد . تو سؤال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.

پس نزد کشیش رفت و پرسید :

- پدر روحانی، آیا  وقتی در حال سیگار کشیدنم ، می توانم دعا کنم ؟

کشیش پیر لبخندی زد و مشتاقانه جواب داد  :

-  البته فرزندم ، این خود یک عبادت است. سکوت برای چه ؟تاريخ : یکشنبه 22 بهمن1391 | | نویسنده : محسن

هنوز چهار سال از کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی در تهران نگذشته بود که در روز چهارشنبه 25 آذر ماه 1304 خ، رضاخان سوادكوهي ، قزاق كهنه كار و بلندبالای ديویزيون قزاق دولت در حال زوال قاجار ، بر تخت مرمر تكيه زد و رسماً به عنوان پادشاه جديد ايران ، سلطنت 16 ساله اش را آغاز كرد. حکومت این شاه خشن و بلندقامت ، توانست امنیت و آرامشی را که انقلاب مشروطه از ایران سلب کرده بود ، به کشور بازگرداند. لذا اعتراض چندانی علیه سلطه افسران در بین روشنفکران ایجاد نکرد. مضافاً این که درگیر شدن با دامنه های مدرنیته و تاثیرات نوگرائی اقتصادی و فرهنگی ، همه را تا حدی راضی نگاه داشته بود. اما سرانجام مردم از این وضعیت یکنواخت خسته شدند و مترصد سست شدن لگام اسب زورمداران سیاسی ، از فرصت جنگ خارجی بهره گرفتند و با سیطره حاکمیت سر ناسازگاری گذاشتند.

بمبها بر سر ایرانیان رو افتادند و جنگ جهانی ، سقوط دیکتاتور را تسهیل کرد. فرزند و جانشین رضاشاه، جوانی 22 ساله و فاقد اعتماد به نفس کافی  بود که نه توان مدیریت زیردستان خود را داشت و نه کفایت جلب نظر توده های مردم را.  برای همین هم سالها طول کشید تا برای نشان دادن اعتبار و اقتدار شاهی اش ، چونان پدر تاجدارش، فرصت عرض اندام بیابد. حتی پیروزی شاه در چالش با سیاستمداری کهنه کار به نام محمد مصدق ، مدیون کیاست و توانمندی خود محمدرضا نبود. زمانی که ظهر روز شنبه 31 مرداد ماه1332 ، پس از يك هفته تبعید خودخواسته از كشور ، در فرودگاه تهران از هواپيما پياده شد ، نمي دانست كه روزگار به او 25 سال براي زمامداري مقتدرانه و 27  سال براي زندگي مایوسانه فرصت خواهد بخشيد . اما هر چه كه بود ، اين آغاز دوره حاكميت مطلقه شاه بود. دریافت که بايد با تكيه بر قشر اجتماعی افسران ارتش-که برآمدن پهلویها مدیون کوشش آنها بود- پايه هاي تختش را مستحكم سازد . برای آسودگی خیال از بابت نیروهای خارجی-که حکومت پدرش را برانداخته بودند- با شركت هاي نفتي انگليس و امريكا قراردادی امضاء نمود و با این رشوه ، دهان آنها را در برابر تقویت روزافزون سلطنت بست!

از پائيز 1333، رژيم شاه با يك رشته عمليات پليسي ، خطرناکترین حریف خود یعنی کمونیستها را هدف قرار داد و با متلاشی کردن شاخه نظامي حزب توده ، بسياري از افسران چپ که مانند دملی چرکین بر چهره ارتش وفادار سلطنت تلقی می شدند- را روانه زندان يا تبعيد نمود.  سپس نوبت به گروه تندروی بنیادگرا یعنی فدائيان اسلام رسيد كه در ششم آذر 1334 در مقابل جوخه آتش قرار گرفتند و همزمان با عزلت نشینی برجسته ترین روحانی سیاسی یعنی آيت الله كاشاني، دربار از بابت مخالفان خود آسوده خاطر گشت . این گونه به نظر می آید که با وجود جُبن ذاتي محمدرضا شاه كه او را در هنگام تصمیم گیری های مهم ، مردد و نگران مي ساخت ؛ اما اینک با حمايت نسبي دولت امريكا ، تجارب شخصي شاه بیشتر شده بود ، او آماده اجراي يك سلسله اقدامات سركوبگرانه و تبديل به يك ديكتاتور شد. خاصه که شرائط بحراني جهان در اوج جنگ سرد نيز، زمينه اي شد تا شاه را به تغيير رويه و انجام اقدمات قاطع و فراگير ترغيب نمايد. پس کوشید با تمركز قدرت در دستان خویش، منش رضاشاه را دنبال كند .

اما از بداقبالی ، کوششهای خودمحورانه محمدرضاشاه در زمانی صورت اتفاق یافت که جهان به لحاظ فرهنگی در آستانه انقلابی بزرگ و تاثیرگذار بود ، یعنی ورود به عصر ارتباطات و قدرت یابی منابع رسانه ائی. لذا ساواك ، اين سازمان اطلاعاتي كه فقط قرار بود از تحرکات خودجوش جوانان احساساتی و اقدامات ضدامنیتی جاسوسان شوروی جلوگیری کند، به سازمانی جهنمی تبدل شد که کارش شده بود دستگيري و شكنجه غيرقانوني مخالفان دولت و سلطنت و زمانی که همگان دریافتند که شاه بر آن نظارت كامل دارد و با صرف بودجه هاي ميليوني ، از آن به عنوان ابزار سركوب معترضان و اعمال سانسور استفاده می کند ؛ دیگر نتوانستند شاه را مانند پادشاهی دموکرات و بی آزار چون احمدشاه قاجار و حتی مانند پادشاه متنفذ و اصلاحگر یعنی رضاشاه پهلوی تصور کنند.

از طرف دیگر ، توافق ايران با كنسرسيوم نفتي شركتهاي غربي و چند قرارداد ديگر در افزايش عوايد دولت و در همان حال تورم اقتصادي و مالي در ایران تاثير بدی گذاشت، به طوري كه با اصرار رئيس جمهور امريكا ، طرح اصلاحات ارضي پايه گذاشته شد. درگذشت آيت الله بروجردي مرجع تقليد و چهره برجسته حوزه  علميه هم فرصت خوبی برای انجام اقدامات امريكاپسند تلقی شد . اما واقعيت ها به زودي چهره نمود و فرياد كوبنده یک روحانی نسبتاً گمنام به نام روح الله خميني از قم ، نقشه حكومت را نقش بر آب كرد. رژیم که عادت کرده بود مخالفانش را گروههای چپ تندور و یا مبارزین مسلح تصور کند ، چنان از واکنش یک روحانی متعجب شد که در يك عقب نشيني ، اعلام كرد كه نظر علمای دینی را رعايت خواهد كرد . البته ، به زودی شاه به خود آمد و برای مبارزه با روحانیون- که می خواستند مدعای قدیم خود در رهبری بر جامعه را دوباره مطرح سازند-آماده نبرد شد. با وجود تبعید آیت الله خمینی، اعتراض مردمی در روز 15 خرداد ، نطفه انقلاب بزرگتري را در خود پروراند . آتشي در زير خاكستر كه 15 سال بعد مجددا شعله كشيد .

طي سالهاي بعد ، اوضاع اقتصادي به گونه اي دستخوش تغيير شد كه بسياري از تصورات و پيش بيني ها را در هم ريخت . مدرنيزه كردن اقتصاد ايران از طريق سرمايه گذاري در صنايع سنگين ، همراه با افزايش چشمگير مصرف زدگي و نابودي تدريجي كشاورزي و دامپروري ، سبب بحرانهاي اقتصادي شد و همراه با انفجار قيمت نفت ، شاه خيال پرداز و مشاوران بلند پروازش را با واقعيتهاي تلخي آشنا ساخت. سوء استفاده از درآمدهای نفتی به رشد نابرابر قدرت خريد جوامع شهري ، نابودي كشاورزي و تضعيف جامعه روستائي ، مصرف زدگي فراگير و حتي برهم خوردن توازن سنتهاي فرهنگي و توقعات اجتماعي و مادي و در يك كلام تغييرات مخرب و بنيادين در ساختار اقتصاد ايران منجر گرديد . بهائي كه براي رؤياي شاه در تبديل ايران به پنجمين قدرت صنعتي دنيا  و رسيدن به دروازه هاي تمدن بزرگ باید پرداخته مي شد . با این همه ، شاه همچنان در رویاهای کودکانه خود سیر می کرد. او غول ساواک را به جان مردم انداخته بود . روشنفکران را با دادن آزادیهای سبک غربی(مثل جشن هنر و کنگره نویسندگان ، حزب رستاخیز و ..) آرام و خنثی ساخته بود. افسران ارتش را با اعطای درجات سپهبدی و ارتشبدی ، فربه و میزنشین کرده بود. و حتی كارتر رئیس جمهور دمکرات امریکا را نیز در شب سال نو مسيحي به تهران دعوت کرده بود تا به او حالی کند که دوران جان کندی دیگر نباید تکرار شود.

اما به طرز شگفت آوری ، چاپ یک مقاله در روزنامه اطلاعات ، به آشوب خیابانی و قيام مردم قم منجر شد. کسی تصور نمی کرد که در حالی که رهبر دینی مردم در قلب اروپا به سر می برد ، اهالی شهر و مردم کوچه و بازار خیابانها را در تصرف خود دراورند و امکان هر گونه واکنش ساواک و پلیس را سلب نمایند! مراسم چهلمين روز قيام قم در تبريز و چهلمين روز قيام تبريز در يزد و سپس در شهرهاي ديگر به ترتيب برگزار گرديد و سال 1357 را سال تحول و دگرگوني قرار داد . رهبر 80ساله انقلاب از حومه پاريس سر رشته امور را به ئست گرفت و به مدد ابزار رسانه ائی از طريق مصاحبه ، ارسال تلگراف  و نوارهاي سخنراني ، ديدار با گروههاي ناراضي و با زبان و واژگان انقلابي ، پيام نهضت را در سراسر كشور منتشر كرد و اكثريت گروهها و اقشار اجتماعي را در صف مبارزه با رژيم قرار داد .

شیوه مبارزه منحصر به فرد مردم- که پیشتر در برخی کشورهای بلوک شرق اما به صورت ناتمام تجربه شده بود- حكومت نظامي را هم ، ولو با خون صدها نفر در ادینه 17 شهریور به زانو درآورد. شاه مستاصل شد و چون هیچ ناصح مشفقی برای خود کنار نگذاشته بود و نمی توانست به مانند روزگار پدرش یا قاجاران با ارتش به مقابله با وضع موجود برخیزد ، بار دیگر راه گریز در پیش گرفت و در 26 دي ماه از كشور خارج شد. دربار پهلوی که حتی مانند دربار ورشکسته قاجار یک ولیعهد بالغ و معترض هم نداشت، چون زندانی سوت و کور ، از حیات تهی شده بود. کمتر از یک ماه تا پايان سلطنت در ايران باقيمانده بود و سرانجام در ظهر روز يكشنبه 22 بهمن 1357 ، دفتر رژيم 37 ساله محمدرضا شاه براي هميشه بسته شد . تاريخ : شنبه 21 بهمن1391 | | نویسنده : محسن

تصاویر مربوط به روزهای انقلاب همگی گویا و زیبا هستند. کمی تامل باید که ببینیم مشارکت عمومی..تاريخ : جمعه 20 بهمن1391 | | نویسنده : محسن

نویسنده ائی از  خواجه نصیر الدین توسی دانشمند یگانه سده هشتم هجری در بغداد سخنی به یاد دارر که محتوای ان این است :

  در بغداد هرروز بسیار خبرها می رسید از دزدی  قتل و تجاوز به زنان در بلاد مسلمانان که همه از جانب مسلمانان بود . روزی خواجه نصیر الدین مرا گفت می دانی از بهر چیست که جماعت مسلمان از هرجماعت دیگر بیشتر گنه می کنند با آنکه دین اسلام بسیار اخلاقی و بزرگمنش می باشد ؟

  من بدو گفتم : بزرگوارا همانا من شاگرد توام و بسیار شادمان خواهم شد اگر ندانسته ای را بدانم .

  خواجه نصیر الدین فرمود:  

 در اخلاق مسلمانی هر گاه به تو فرمانی می دهند , آن فرمان  اما  و  اگردارد .
 در اسلام تو را می گویند : 
 دروغ نگو ..... اما دروغ به دشمنان اسلام را باکی نیست . 
 غیبت مکن ... اما غیبت انسان بدکار را باکی نیست.
 قتل مکن ... اما قتل نامسلمان را باکی نیست .
  تجاوز مکن ... اما تجاوز به نامسلمان را باکی نیست .
  و این  اماها  مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان خود دیگری را نابکار و نامسلمان می داند و اجازه هر پستی را به خود می دهد و خدا را نیز ازخود راضی و شادمان می بیند ..
  و راز نابخردی مسلمانان در همین است ....تاريخ : یکشنبه 15 بهمن1391 | | نویسنده : محسن

در اینجا برای دانشجویان سختکوش واحد شهر رود ، دو جزوه ناقابل گذاشته شده تا در نیمسال جاری بهانه خواندن داشته باشند ! 

1- جزوه متون تاریخی به زبان انگلیسی در 10 صفحه

http://uploadtak.com/images/u3498_zaban91.pdf

2- جزوه نقد متون و اسناد به زبان فارسی در 38 صفحه

 http://uploadtak.com/images/l2871_naqd_motun.pdf

به دلیل کند بودن سرعت اینترنت و مشکل دانلود ، من از طرف مسئولین پوزش می خواهم!!!تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن1391 | | نویسنده : محسن

گرایش امتحانی

 

مفاد امتحانی

 

 

تاریخ ایران اسلامی تاریخ محلی تاریخ انقلاب اسلامی

1. زبان انگلیسی

2. استعداد تحصیلی

3. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل تاریخ از آغاز تا دوره صفویه

4. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل تاریخ تحولات ایران از قاجار تا انقلاب اسلامی و مباحث نظری و روش تحقیق و منبع شناسی تاریخ ایران

 

 

تاریخ اسلام

1. زبان انگلیسی

2. استعداد تحصیلی

3. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان عصر عثمانی

4. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل تاریخ ملل و نحل و اندیشه سیاسی تاریخ اسلام و روش تحقیق و منبع شناسی تاریخ اسلام

 

 

تاریخ وتمدن ملل اسلامی

 

1. زبان انگلیسی

2. استعداد تحصیلی

3. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل عربی.

۴)مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل تاریخ وتمدن ملل اسلامی

 ( آزمون زبان به عنوان يک درس، با ضريب ۲ است)

( آزمون استعداد تحصیلي به عنوان يک درس، با ضريب ۱ است)

 (آزمون مجموعه دروس تخصصي كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان يک درس، با ضريب ۴ است )

 -----------------------------------------

  دانشگاههای سراسری که در مقطع دکترای تاریخ  وتاریخ تمدن اسلامی دانشجو می پذیرند:

دانشگاه تهران: در گرایشهای ایران اسلامی، باستان، اسلامِ.تاریخ وتمدن

دانشگاه تربیت مدرس: در گرایشهای ایران اسلامی، اسلام

دانشگاه شهید بهشتی: در گرایش ایران اسلامی

دانشگاه شیراز: در گرایش ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان: در گرایش ایران اسلامی، اسلام، تاریخ محلی

دانشگاه قزوین: در گرایش ایران اسلامی

دانشگاه تربیت معلم: در گرایش ایران اسلامی

دانشگاه تبریز: در گرایش ایران اسلامی

دانشگاه الزهرا: در گرایش ایران اسلامی، اسلام

تاريخ : سه شنبه 10 بهمن1391 | | نویسنده : محسن

در اوراق ذهن آدمیان آمده است که روزی روزگاری، در یک روستا ،کودکی سراسیمه نزد حکیم دانائی رفت که اهالی ده او را بزرگ می شمردند و بدو گفت :

- مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد، خواهر کوچکم را قربانی کند لطفا خواهر بی گناهم را نجات دهید.

مرد حکیم بلادرنگ آماده شد و به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دختر خردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن روستائی را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته و شاهد ماجرا بود. مرد به سوی زن شتافت و دید زن که به شدت دخترش را دوست داشت، چندین بار او را درآغوش می گیرد و می بوسد، اما در عین حال می خواهد کودکش را سر ببرد ، تا بت بزرگ معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد.

حکیم  از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند؟ و زن چنین پاسخ داد :

- کاهن معبد گفته که باید عزیزترین پاره وجودت را قربانی کنی، تا بت اعظم تو را ببخشد و به زندگی ات برکت جاودانه ارزانی دارد.

مرد دانا تبسمی کرد و گفت :

- اما این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست. چون تصمیم به هلاکش گرفته ای! عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفته ای دختر نازنین ات را بکشی. بت بزرگ که نادان نیست. او به تو گفته باید عزیزترین بخش زندگی ات را قربانی کنی و اگر تو اشتباهی به جای کاهن ، دخترت را قربانی کنی هیچ اتفاقی نمی افتد و شاید بلا و بدبختی هم گریبانت را بگیرد!

زن درمانده و پریشان کمی مکث کرد. دست و پای دخترک را باز کرد. او را در آغوش گرفت و درحالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود ،  به سمت پلکان سنگی معبد دوید ؛ اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود !

می گویند از آن روز به بعد ، دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید.

پیام این روایت آن که : هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شوی، كسی كه به او اعتماد داری عمری فریبت داده است.

یادمان باشد که در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی‌ است

وتنها یک گناه هست که رنج اور است و آن ناآگاهی  است.تاريخ : شنبه 7 بهمن1391 | | نویسنده : محسن
گاهی اوقات یک تصویر ، آن قدر گویا و در عین حال پرمعنا است که بهتر است هیچ در باره آن گفته نشود!

شما مختار هستید هر تعبیر و برداشتی که می خواهید از این تصویر داشته باشید.
تاريخ : پنجشنبه 5 بهمن1391 | | نویسنده : محسن
دانایان تاریخ معرفت و رازگشایان دنیای صداقت گفته اند :

سه چیز را با احتیاط بردار:

قدم، قلم، قسم !

سه چیز را پاک نگه دار :

جسم ، لباس، خیال

از سه چیز کار بگیر:

عقل، همت، صبر!

از سه چیز خود را دور نگه دار:

افسوس، فریاد، نفرین!

سه چیز را آلوده نکن:

قلب، زبان، چشم!

اما سه چیز را هیچگاه فراموش نکن:

خدا، مرگ و دوست !تاريخ : سه شنبه 3 بهمن1391 | | نویسنده : محسن
برای دانلود تعدادی از منابع تاریخی دست اول

همچون تاریخ طبری ، فتوح البلدان ، تاریخ گزیده ، الکامل فی التاریخ و..

با داشتن فیلترشکن به این پایگاه مراجعه کنید:

javidiran.wordpress.comتاريخ : یکشنبه 1 بهمن1391 | | نویسنده : محسن

این حکایت را در جائی خواندم و لذت بردم . کمی هم اندیشه، چاشنی قضیه کردم تا به این جا برسم که بد نیست دیگران (چه مرد و چه زن ) بدانند و درنگی داشته باشند. خاصه این روزها که عیار عاشقی و وابستگی شده : نگاه و نظر ....

توی میل فرو رفته بودم و به یکی از مجلات مُدی که زنم همیشه می خرد نگاه می کردم. چه مانکن هائی، چقدر زیبا، چقدر شکیل و تمنا برانگیز. زنم داشت به گلدان شمعدانی که همیشه گوشه اتاق است ور می رفت. شاخه های اضافی را می گرفت و برگ های خشک شده را جدا می کرد. از دیدن اندام گرد و قلنبه اش لبخندی گوشه لبم پیدا شد. از مقایسه او با دخترهای توی مجله خنده ام گرفته بود.

همسرم آن چنان سریع برگشت و نگاهم کرد که فرصت نکردم لبخندم را جمع و جور کنم. گلدان شمعدانی را برداشت و روبروی من ایستاد و گفت: 

نگاه کن! این گل ها هیچ شکل رزهای تازه ای نیستند که دیروز خریده ام. من عاشق عطر و بوی رز هستم. جوان، نورسته، خوشبو و با طراوت. گل های شمعدانی هرگز به زیبائی و شادابی آنها نیستند، اما می دانی تفاوتشان چیست؟

بعد، بدون این که منتظر پاسخم باشد اشاره ای به خاک گلدان کرد و گفت:

اینجا ! تفاوت اینجاست. در ریشه هائی که توی خاک اند. رزها دو روزی به اتاق صفا می دهند و بعد پژمرده می شوند، ولی این شمعدانی ها، ریشه در خاک دارند و به این زودی ها از بین نمی روند. سعی می کنند همیشه صفابخش اتاقمان باشند.

چرخی زد و روی یک صندلی راحتی نشست و کتاب مورد علاقه اش را به دست گرفت.

کنارش رفتم و گونه اش را بوسیدم. این لذت بخش ترین بوسه ای بود که بر گونه یک گل شمعدانی زدم.

( به نقل از کتاب « یادداشت های بی تاریخ» از صدرالدین الهی در نشریه کیهان لندن)تاريخ : شنبه 30 دی1391 | | نویسنده : محسن

این چند سطر را به یادبود سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود می نویسم. تا یادم باشد روزهائی را که در این موسسه حضور داشتم . آشنائی ها و برخوردها و رخدادهائی را که شاهد بودم ، چون سریالی دنباله دار در ذهن پرورانده ام و ثبت کرده ام. برخی از خاطرات را در دفتری ضبط کرده ام تا روزگاری زمانه مجالم دهد و آنها را در چشم دیگران آورم و بعضی دیگر را هم از بخش تاریخ شفاهی خاطره ام به صفحه سپید کاغذ انتقال دهم. دوست داشتم اسامی کسانی هم که با یادآوری آن سالها ،  تصویرشان را به ذهن می آورم ، به نام یاد می کردم. اما صلاح ندانستم که زشت و زیبای دیگران را برملا سازم.

در یک نگاه کلی و گذرا ، روزهای خاطره انگیز کار در واحد شاهرود ، صرف نظر از همه سختیها و شادکامیهایش، روزگار غریبی بود. برای من که غریب بودم در آن شهر کوچک و آرام (که ساکنانش به سختی می توانستند دیگران را پذیره شوند ) . می گویند خاک سکونتگاه باید چسبنده باشد تا تو را اسکان و آرامش دهد. شاهرود با همه جاذبه هایش(آب و هوای مناسب- موقعیت مساعد ارتباطی-جو مساعد فرهنگی و اجتماعی و...) خاکی دارد نه چسبناک و نه رماننده. مسافر باید حس کند که شهر و مردمانش او را پذیرا هستند. و این به رفتار او بستگی دارد. تا زمانی که خودت را مسافر حس کنی ، رفتارت هم  برای مردمان غریب است و نتیجه آن که...تاريخ : دوشنبه 25 دی1391 | | نویسنده : محسن

 برای علاقمندان به تست زنی و شرکت در امتحان دکترا ،

سوالات زبان آزمون دکترای رشته تاریخ در سال 1391 را گذاشته ام . دانلود کنید و خود را بیازمائید!

http://8pic.ir/images/5nfrjskh01n3uoc2jvu.pdfتاريخ : چهارشنبه 20 دی1391 | | نویسنده : محسن
چند روز پیش مطلبی خواندم در باره یک همشهری. کسی که نام ، سیما و نوای ماندگارش برای همه ما اشنا است. تصویر او را می گذارم تا زمانی به خاطر همشهریگری ، هم وطنی و همنوائی با او مطلبی در باره اش بنگارم. گرچه خودش از تعریف و توصیف رضایتمند نیست!تاريخ : جمعه 15 دی1391 | | نویسنده : محسن

از این که این همه توضیح می دم شرمسارم. اما چه کنم که دوستان خواننده سوال پیچم کرده اند.

1- در باره پایان نامه چه قبل و چه بعد از شروع و حتی تا فیها خالدون آن من در این وبلاگ مطلب گذارده ام. اگر سوالی هم استثنا پیش آمد برایم ایمل کنید و در قسمت نظرات نگذارید.

2- در قسمت نظر بدهید لطفا در باره مطلبی که گذاشته شده است ، نقد و نظر خودتان را فقط بنویسید و نه چیز دیگر و یا درخواست شخصی خودتان را که نمیتوانم در مطلب گذاشته شده ، دستکاری کنم مگر اصلاح اغلاط تایپی و یا محتوائی که حق مسلم من است!

کامیاب باشیدتاريخ : یکشنبه 10 دی1391 | | نویسنده : محسن

هیچ وقت این دو جمله رو نگو :

- ازت متنفرم

- دیگه نمیخوام ببینمت

هیچ وقت با این دو نفر هم کلام نشو :

- از خود متشکر

- وراج

هیچ وقت دل این دو نفر رو نشکن :
- پدر و مادر

- معلم

هیچ وقت این دو تا کلمه را نگو :
- نمی توانم

- بد شانسم

هیچ وقت این دو تا کار را نکن :

- دروغ

- غیبت

هیچ وقت این دو تا جمله را باور نکن :
- آرامش در تفریحات است

- امنیت دور از خانه وجود دارد

همیشه این دو تا جمله را به خاطر بسپار :

- آرامش با یاد خدا ممکن است

- دعای پدر و مادر موجب خیر است

همیشه دو تا چیز را به یاد بیار :
- دوستان واقعی

- خاطرات خوب زندگی

همیشه به این دو نفر گوش کن :
- فرد با تجربه

- استاد خوب

همیشه به دو تا چیز دل ببند :
- صداقت

- صیمیت

همیشه یادت باشد دنیا دو روز دارد  :

- روز خوشیها

- روز سختیهاتاريخ : سه شنبه 5 دی1391 | | نویسنده : محسن

برای آن دسته از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد تاریخ که مایل هستند در دانشگاه تدریس کنند ، درسی به نام تاریخ و تمدن اسلامی وجود دارد که هر دانشگاهی ملزم به ارائه آن برای همه دانشجویان کلیه رشته ها  است و لذا  در این زمینه به مدرس تاریخ نیاز دارند. اما داوطلبان برای کسب مجوز لازم از معاونت امور اساتید دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها ، باید در امتحان این درس شرکت کنند . گرچه توضیحات تکمیلی در پایگاه asatid.org وجود دارد؛ اما منابع امتحان تاریخ و تمدن اسلامی را در اینجا معرفی می کنم.

الف منابع آزمون تخصصی : 

- تاریخ سیاسی اسلام : رسول جعفریان، ج1 ، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی

- حیات فکری و سیاسی امام شیعه : رسول جعفریان، انتشارات علم

- تاریخ اسلام از منظر قران: یعقوب جعفری،  انتشارات نهاد نمایندگی رهبری

- امامت پژوهی : محمود فاضل یزدی مطلق ، انتشارات دانشگاه علوم رضوی

- فرهنگ و تمدن اسلامی : علی اکبر ولایتی ، انتشارات معارف  

ب- منابع آزمون عمومی

- آموزش عقاید : محمدتقی مصباح یزدی

- ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت : عبدالله جوادی آملی

- آموزش فقه : محمدحسین فلاح زاده ،

- ادعیه 1 تا 4 صحیفه سجادیه

- سوره های کهف  و نور  با ترجمه مکارم شیرازی

--------- البته در باره تهیه رایگان یا پولی برخی از این منابع امتحانی ، اطلاعات لازم در پایگاه معاونت امور اساتید درج شده است.تاريخ : جمعه 1 دی1391 | | نویسنده : محسن
امروز نخستین روز ظهور سال و سرآغاز زمستان زیبا است. گرچه زم +ستان یعنی سرد سرای(در مقابل تف+ ستان یا گرم سرای) اما نباید فراموش کرد که نخستین آشنائی انسان و به ویژه آریائی های نژاده با زمستان بود که در موسم آن آتش این نعمت خدادادی را کشف کردند و از آن زمان، آبی و سرخ رنگ زندگی و سرزندگی شد!
به مناسبت برآمدن موسم جشنهای باستانی و سپیدگونه شدن طبیعت الهی هم نوا با شادروان اخوان ثالث همشهری دانا و خوبم می سرایم:

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است.

کسی سربر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید نتواند

که ره تاریک و لغزان است

وگر دست محبت سوی کس یازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است

نفس کز گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

نفس کاین است پس دیگر چه داری چشم

زچشم دوستان دور یا نزدیک

مسیحای جوان مرد من ای ترسای پیر پیرهن چرکین

هوا بس ناحوانمردانه سرد است...آی...

دمت گرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی در بگشای!

منم من میهمان هر شبت لولی وش مغموم

منم من سنگ تیپا خورده رنجور 

منم دشنام پست آفرینش نغمه ناجور

نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم

بیا بگشای در بگشای دلتنگم

حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد

تگرگی نیست مرگی نیست

صدایی گر شنیدی صحبت سرما و دندان است

من امشب آمدستم وام بگذارم

حسابت را کنار جام بگذارم

چه می گویی که بیگه شد سحر شد بامداد آمد

فریبت می دهد برآسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست

حریفا! گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است

و قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده

به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود پنهان است

حریفا! رو چراغ باده را بفروز شب با روز یکسان است

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

هوا دلگیر درها بسته سرها در گریبان دستها پنهان

نفس ها ابر دل ها خسته و غمگین

درختان اسکلت های بلور آجین

زمین دلمرده سقف آسمان کوتاه

غبار آلوده مهروماه

زمستان است.....تاريخ : پنجشنبه 30 آذر1391 | | نویسنده : محسن

ضمن تبریک زاد روز سال جدید در این شب یلدا یا ولادت موسم آتی ، به آگاهی دوستان خودم می رساند که در دو ماه پیش رو ، مطالب این وبلاگ به صورت هفتگی و هر پنج روز یک بار منتشر می گردد. هر چه نباشد، ایام تعطیلات میان ترم است و وقت استراحت من و شما. می فهمید که ؟

پس تا دیدارهای هفتگی دی

خدانگهدارتاريخ : چهارشنبه 29 آذر1391 | | نویسنده : محسن

همه ی ما می دانیم که ایران عزیز جاذبه های گردشگری بسیار دارد . اما جالب است بدانیم که هنوز دائره المعارفی در این خصوص تدوین نشده که بر اساس آن، دفترها و بروشورهای راهنمای گردشگران تهیه و در اختیار مسافران قرار گیرد تا در ایامی که گذارشان به شهری یا روستائی افتاد، نگاهشان را دقیقتر متوجه اطراف کند!

در مسیر گردش بود که به شهرستان قائمشهر در مازندران گذارم افتاد. خواستم بدانم این شهر چه در چنته دارد. علی آباد یا شاهی و امروزه قائم شهر ، به ظاهر شهرستانی است جدیدالتاسیس و نوبنیاد که از دیدگاه مسافران و عابران جاده های شمال، فقط به جنگل و دریا نزدیک است. در حالی که چنین نیست.  نه تنها به دریا و جنگل تکیه نداده است که حتی ظاهراً اجازه نمی دهد مسافران از بلوراهای داخلی اش بگذرند و با نگاه اول (همچون غالب مسافران) قضاوتی نسبت به شهر داشته باشند) . با این همه ، قائمشهر تعدادی اثر مذهبی و تاریخی دارد که حتی شاید خود اهالی شهر هم از آن اطلاع چندانی ندارند: توجه بفرمائید:

- امام زاده سید ابوصالح در روستای مله ، که کتیبه سر در مسجد آن دارای تاریخ 114 قمری است.

- امام زاده عباس رضا در روستای کوتنا ، که صندوق چوبی آن 931 ق را نشان داده است.

- امام زاده موسی در روستای وسطی کلا ، تاریخ ساخت بنا 1086 ق گفته می شود.

- امام زاده سید زرین نوا  در روستای چمازکتی ، تاریخ ساخت صندوق چوبی آن 855 ق  می باشد.

- بقعه درویش داود  در روستای آهنگرکلای بیشه سر ، کتیبه روی بقعه تاریخ وقف را 991 ق بیان می دارد.

- بقعه درویش موسی بن احمد  در منطقه جمنان و فولاد محله ، تاریخ ساخت صندوق 847 ق را نشان می دهد

- امام زاده سید نظام الدین جمنان که مورخ مشهور میر ظهیر الدین مرعشی در سال  892 ق آن را زیارت کرده است.

- امام زاده یوسف الرضا در جنب بیمارستان رازی که بارگاه آن در دوره پهلوی اول تخریب شد.

- امام زاده محمد ابتدای جاده کیاکلا به سمت دریا و در شمال قائمشهر

- آرامگاه شیخ طبرسی  از علمای بزرگ شیعه سده 5 ق ، در روستای شیخ گلی

 --- و اما آثار اکوتوریستی یا جاذبه های گردشگری طبیعی قائم شهر نیز کم نیستند :

- پارک جنگلی تلار در سمت بابل و ابتدای جاده فرعی معروف به جاده نظامی

- چشمه هزارون در روستای واسکس در کیلومتر چهار از  جاده شیرگاه- تهران

- منطقه گردشگری در روستای پایین لموک ، ابتدای جاده ساری به قائم شهر

- دریاچه طبیعی و پارک جنگلی سراج با کمپ مسافر در ابتدای جاده قدیم قائمشهر به بابل

و تعدادی دیگر از مناطق خوش آب و هوا و مساعد اقامت و توقف که بد نیست در گذار به این شهر آنها را ببینید.تاريخ : سه شنبه 28 آذر1391 | | نویسنده : محسن

شماری از دانشجویان تاریخ هستند که در تحقیقات یا پایان نامه تحصیلی خود از مآخذی استفاده می کنند که مورد ایراد و نقد استادان تاریخ قرار می گیرد. یعنی تحقیقات و کتابهائی که تاریخ ایران را به صورت عمومی ، کلی و جامع از ابتدا تا زمان مولف در بر دارند.  مثل : تاریخ جامع ایران؛ تاریخ کامل ایران ، تاریخ ایران از فلان تا فلان، چند هزار سال تاریخ ایران و ..   

به طور کلی باید بگویم که این دست کتابها برای خواننده عام و یا اطلاعات عمومی همگان نوشته می شوند و برای محققی که موضوعی خاص و جزئی را در دست بررسی دارد، بی فایده و غیر لازم  هستند. اما با همه این ها ، چند نمونه از این کتابها را می شود استفاده کرد. آن هم با نظر استاد و در مواقعی که می خواهیم اشاره به مقطعی از تاریخ داشته باشیم و خواننده را به مطالعه ارجاع دهیم. چیزی در حد استفاده از کتابهای مرجع و برای تذکار و اطلاعات عمومی. همین و بس

- تاریخ ایران از آغاز تا پایان سده هیجدهم : نینا پیگولسکایا و دیگران ، ترجمه کریم کشاورز [ دارای اطلاعاتی که به سختی می توان از منابع درآورد]

- تاریخ تحولات جامعه ایرانی بعد از اسلام : غلامرضا سلیم [بیشتر بر مسائل اجتماعی و تحلیل شخصی استوار است تا نقل سالشمار وقایع]

- تاریخ ایران از آغاز تا امروز : گرانتوفسکی و دیگران ، ترجمه کیخسرو کشاورزی [برای فهم جنبه مغفول علل حوادث، خاصه از منظر اقتصادی مفید است ]

- تاریخ ایران زمین  از باستان تا عصر حاضر : محمد جواد مشکور [عنوان بندیهای خوب دارد و مختصر و مفید ارائه اطلاعات می کند  ]

- دوره مفصل تاریخ ایران : حسن پیرنیا و عباس اقبال، بکوشش دبیرسیاقی [چون دو  متخصص تاریخ متدیک آن را نوشته اند، قبال تامل است]

- مروری کوتاه بر تاریخ ایران : رضا شعبانی [عنوانش کوتاه است اما بر شیوه همان کتاب پیشین، تاریخنگاری متدیک و روایت نگر نموده است]

- روزگاران ایران : عبدالحسین زرین کوب [کاری است نسبتا ارزنده که در لابلای آن، می توان تحلیلهای شخصی آن مرحوم را هم دید]

- تاریخ ایران از اسلام تا سقوط بغداد : اکرم بهرامی [چون از نخستین دست کتابهای مرجع برای آشنائی با ادوار تاریخ ایران است، اسمش را می آاورم]

- تاریخ اجتماعی ایران : مرتضی راوندی [از داخل 7 جلد این کتاب ، بخشهائی که ارجاع دارد ، قابل استفاده هستند و بقیه ، زیاده گوئی است]

. سایر کتابهائی از این دست را نمی توانم اسم ببرم چون تبلیغ می شود و آنها ارزش چنین تبلیغی ندارند.تاريخ : دوشنبه 27 آذر1391 | | نویسنده : محسن

ابراهیم پاشا ، دومین صدراعظم دهمین پادشاه عثمانی یعنی سلطان سليمان‌ اول که به‌ ابراهيم‌ پاشاي‌ مقبول‌، مقتول و فرنگى‌ معروف بوده  و از سال 929 تا رمضان 942 مدت 13 سال نخست وزیر بوده است او در پارگه از توابع‌ استان‌ يانيه‌ در ناحیه اپير آلبانى‌ زاده‌ شد. پدرش‌ يونس‌دريانورد بود . در كودكى‌، دزدان‌ دريايى‌ ابراهيم‌ را اسير كرده‌، در شهر مغنيسا به‌ بيوه‌ زنى‌ ترك‌ فروختند. اين‌ زن‌ به‌ تربيتش‌ همت‌ گماشت‌ و او را دانش‌ و هنر موسيقى‌ بياموخت‌. سلطان‌ سليمان‌ كه‌ در ايام‌ وليعهدي‌ در مغنيسا مى‌زيست‌، هنگام‌ گردش‌ در شهر صداي‌ ساز او را شنيد و چنان‌ شيفته اش‌ گرديد كه‌ به‌ رغم‌ ميل‌ صاحبش‌ او را خريد و در دفتر ويژة خود به‌ كار گمارد. ابراهيم‌ با ذكاوت‌ و لياقت‌ فوق‌العاده‌اش‌ توجه‌ و علاقة سليمان‌ را به‌ خود جلب‌ كرد و از چنان‌ محبوبيتى‌ برخوردار شد كه‌ سليمان‌ دوري‌ او را حتى‌ براي‌ مدتى‌ كم‌ تحمل‌ نمى‌كرد .لذا پس‌ از چندي‌ ابتدا مقام‌ طوغانچى یا شكاربان‌ و آنگاه‌ مقام‌ اتاق‌داري‌ خاص‌‌ را بر عهده‌ گرفت‌. بعد از بر تخت‌ نشستن‌ سليمان‌، ابراهيم‌ در همان‌ مقام‌ اتاق‌داري‌ خاص‌ به‌ خدمت‌ مشغول‌ شد. علاقة سلطان‌ به‌ او چنان بود که طى‌ فرمانى‌ در 13 شعبان‌ 929ق‌/26 ژوئن‌ 1523م‌ مهر صدارت‌ عظمى‌ را به‌ ابراهيم‌ پاشا داد و این پيشرفت‌ كه‌ برخلاف‌ عرف‌ معمول‌ در خاندان‌ عثمانى‌ انجام‌ يافته‌ بود، موجب‌ شگفتى‌ و حسد درباريان‌ شد . در نتیجه ، احمد پاشا وزير ثانى‌ مخالفت‌ آغاز كرد و خواستار حكومت‌ مصر شد. امّا در مصر علم‌ طغيان‌ برافراشت‌ تا به دست ابراهیم پاشا کشته شد. پس‌ از اين‌ موفقيت‌، ابراهيم‌ پاشا در 930ق‌/1524م‌ طى‌ مراسم‌ باشكوهى‌ ازدواج‌ كرد. به اعتقاد یکی از مورخان معاصر ترك‌، ابراهيم‌ پاشا داماد خانوادة سلطنتی نبود و نام همسرش محسنه بود، نه خدیجه

در جریان لشکرکشی سلیمان به مجارستان ، ابراهیم پاشا به عنوان جلودار سپاه عثمانی به سوی بلگراد حرکت کرد. اما در اینجا نزدیک بود گرفتار آید که با حملۀ خسروپاشا و بالی‌بیگ ، از مهلکه نجات یافت . کمی بعد او به فرونشاندن فتنۀ گران آناتولی مأمور شد. در سال 939 قمری امیرالامرای آذربایجان به دربار عثمانی پناهنده شد و باتوجه به لشکرکشی شاه تهماسب به هرات و دوری وی از پایتخت، سلطان عثمانی را تشویق کرد به ایران حمله برد. ابراهیم پاشا با عنوان «سرعسکر» فرمان یافت که به ایران برود. وی، در اوایل رَبیع‌الآخر 940ق/اکتبر 1533م عازم ایران گردید. سپس از حلب به سوی آذربایجان حرکت کرد و قلعه‌های اَرجیش، عادلجواز و اخلاط را تسخیر نمود. گرچه تبریز را هم فتح کرد اما وقتی خبر رسید که شاه تهماسب به عزم پایتخت و مقابله با دشمن حرکت کرده است،  ابراهیم پاشا از سلطان سلیمان خواست که به ایران بیاید و هدایت سپاه را شخصاً بر عهده گیرد. سپاه عثمانی ابتدا موفق شد تا ایرانیان را شکست دهد تا حدود زنجان پیش تازد، اما بارش برف سنگین و سرمای شدید ابراهیم پاشا و سلطان سلیمان را از ادامۀ عملیات بازداشت و آن دو، ناگزیر از راه ابهر، درگزین، همدان و قصر شیرین به بغداد رفتند . در همین ایام اقامت در بغداد بود که اسکندر چلبی دفتردار از همراهان ابراهیم پاشا به تحریک وی به دستور سلطان کشته شد. با همه اینها ، موفقیتهای ابراهیم پارگائی باعث شد تا وی که 13 سال و اندی با قدرت تمام کشور را اداره کرده بود ، دچار غرور شود . به‌طوری که خود را همطراز سلطان می‌دانست و از عناوین خاص سلطنت استفاده می‌کرد. وی به فرستادگان اروپائی چنین ‌گفت: این دولت بزرگ را من اداره می‌کنم، زیرا تمام قدرت در دست من است. من ایالتها را تقسیم می‌کنم، مأموریتها را من می‌دهم. پادشاه بزرگ بدون تصویب من کاری انجام نمی‌دهد، زیرا که جنگ، صلح، ثروت و قدرت دردست من است...همین امر عامل سقوطش گردید. سلطان سلیمان که از قدرت او بیمناک شده بود، برای عزل وی در پی بهانه شد. لذا لشکرکشی بی‌حاصل به ایران، اعمال خلاف قانون، بی‌احترامی به مقدسات در برخی مواقع، نقش وی در اعدام اسکندر چلبی و.. ، سوءظن پادشاه را نسبت به وی افزایش داد تا سرانجام وقتی در شب 21 رمضان 942ق/15 مارس 1536م به روال معمول برای صرف طعام در دربار ماند و همانجا نیز به استراحت پرداخت، سحرگاه او را در بسترش مرده یافتند. جنازۀ او در زاویۀ جان فدا واقع در محلۀ غلطه (گالاتا) به خاک سپرده شد

ابراهیم پاشا گذشته از سیاستمداری، مردی ادب‌دوست و شاعرپرور نیز بوده است. گرچه شاعر نامداری به نام فغانی به مناسبت هجو او کشته شد، اما شاعرانی مانند امینی، خیالی و.. مورد حمایت او بودند. از ابراهیم پاشا آثار تاریخی و خیریۀ زیادی باقی مانده است که دو مسجد به نامهای سلطان سلیمان و ابراهیم پاشا در جزیرۀ رودس ، ساختمان دیوان ، مسجد یاغ قپان، تکیه‌ای در نزدیکی مسجد «قوم قاپی» که زنش محسنه خاتون به نام او ساخته، مسجد، دارالحدیث، حمام و شیرآب برای استفادۀ مردم در شهرهای مکه، سلانیک، هزارگراد و قَوَله و کاخ مشهورش در میدان اسب‌دوانی در استانبول از آن جمله است

تلخیص از دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ج 2، مقاله علیرضا دیانتتاريخ : یکشنبه 26 آذر1391 | | نویسنده : محسن

این خلاصه مقاله ائی است از توماس فریدمن در مجله نیویورک تایمز که سرشار از حکمت و اندرز است. بخوان و داوری کن :

- گاه و بي‌گاه از من مي‌پرسند: « به جز كشور خودت ‌به كدام كشور ديگر علاقه داري؟» هميشه يك جواب داشته‌ام: تايوان. مردم مي‌پرسند «تايوان؟ چرا تايوان؟» جواب خيلي ساده است. چون تايوان کشوری صخره‌اي و لم‌ يزرع در دريايي پر از امواج توفاني و بدون منابع طبيعي براي زندگي كردن است. حتي براي ساخت و ساز بايد از چين ، شن و ماسه وارد كند و با وجود همه اينها چهارمين ذخاير كلان مالي دنيا را در اختيار دارد. زيرا به جاي كندن زمين و استخراج هر آنچه كه بالا مي‌آيد، ‌تايوان ذهن و افكار 23ميليون تايواني را مي‌كاود‌، استعدادشان را، انرژي‌‌شان را و ذكاوت شان را. چه زن و چه مرد.

هميشه به دوستانم در تايوان مي‌گويم:‌ شما خوشبخت‌ترين مردم دنيا هستيد، ‌نه نفت داريد،‌ نه سنگ‌آهن، نه جنگل، ‌نه الماس،‌ نه طلا، ‌فقط مقدار كمي ذخاير ذغال سنگ و گاز طبيعي ‌و به خاطر همين هم است كه فرهنگ تقويت مهارت‌هايتان را توسعه داده‌ايد؛ كاري كه امروزه ثابت شده با ارزش ترين و تنها منبع تجديدپذير واقعي در جهان است. گرچه اين برداشت شهودي من بوده ؛ اما دلايلي دیگر نیز دارم كه اين موضوع را ثابت مي‌كند.

در یک تحقیق از سوي «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه» ، رابطه بين عملكرد افراد در تست‌هايي به نام « برنامه بين‌المللي ارزيابي دانش‌آموزان» یا PISA (كه هر دو سال مهارت‌هاي رياضي، علوم و درك خواندن افراد 15 سال را در 65 كشور امتحان مي‌كند) و درآمد كلي منابع طبيعي به عنوان G.D.P يا توليد ناخالص داخلي را براي هر كشور شركت كننده مورد بررسي قرار گرفته است. مثل این که بگوئیم‌ رياضي دانش آموزان هر کشور در مقايسه با مقدار نفتي كه کشورشان استخراج مي‌كنند، چقدر خوب است؟ نتايج نشان داد كه رابطه‌اي فوق‌العاده منفي بين پولي كه كشورها از منابع طبيعي خود به دست مي‌آورند و دانش و مهارت‌هايي كه جمعيت دبيرستاني‌شان دارند،‌ وجود دارد. ‌ در آخرين نتايج PISA معلوم شد كه دانش‌آموزان كشورهاي سنگاپور،‌ فنلاند ،‌كره جنوبي،‌ ژاپن با وجود بهره اندك از منابع طبيعي، نمرات PISA بالايي دارند. در حالي كه دانش آموزان قطر ، قزاقستان، عربستان و.. با وجود دارا بودن بيشترين مقدار درآمد نفتي، كمترين نمرات را به دست آوردند.

اين نتايج به ما مي‌گويد كه اگر واقعا مي‌خواهيد بدانيد كه يك كشور در قرن 21 چگونه عمل خواهد كرد،‌ منابع و معدن‌هاي طلاي آن را به حساب نياوريد،‌ بلكه بايد معلمین و استادان تاثيرگذارش و  ‌والدين آگاه و دانش‌آموزان متعهدش را مد نظر قرار دهيد. بر اساس تئوری اقتصاددانان با نام «بيماري هلندي» كشوري که متكي به صادرات منابع طبيعي خود باشد ، ارزش پول رايج آن به شدت بالا رفته و در نتيجه توليد داخلي آن به دليل وجود سيلي از واردات نابود مي‌شود. در كشورهايي با منابع طبيعي اندك ، تحصيلات،‌ نتايج و شان بالاتري دارد؛ زيرا عموم مردم فهميده‌اند كه كشور بايد با دانش و مهارت مردمش به پيش رود و اين موضوع با كيفيت تحصيلات و سيستم آموزشي مرتبط است. وقتی والدين و مسئولین مي‌دانند كه اين مهارت‌ها و توانايي‌هاي بچه‌ها است كه شانس‌ آنها را رقم مي‌زنند ، بنابر اين فرهنگ و سيستم آموزش كاملي را بنا مي‌نهند.

پس به عبارت بهتر: ‌چيزي كه شما را همواره به سمت جلو مي‌راند و باعث پيشرفت شما مي‌شود، چيزي است كه خودتان آن را ساخته‌ايد.تاريخ : شنبه 25 آذر1391 | | نویسنده : محسن
این هم مقاله ائی جالب با نام روابط ج ن س ی در متون ساسانی . نگید در بار عهد قدیم  نمی شه کار کرد :


http://irannameh.org/index.php/journal/article/view/1914تاريخ : جمعه 24 آذر1391 | | نویسنده : محسن

این تندیس خوابیده شاه معروف تاریخ ایران ناصر الدین شاه قاجار است که قرار بود بر روی مقبره وی در ری نصب شود که نشد و در کاخ موزه گلستان گذاشته شد.

حتی این روکش مرمری سنگ قبر شاه هم برای خودش داستان دارد چه رسد به پنجاه سال تاریخ سلطنتش . پس چطور می شود تاریخ شاهان را نخواند و رد پای انها را در کتابها زدود ؟ تاريخ : پنجشنبه 23 آذر1391 | | نویسنده : محسن

شخصیتهای بسیار زیادی در تاریخ ایران و خاصه دوره معاصر وجود دارند که در باره ویژگی شخصیتی آنها می توان تحقیق کرد و نوعی مطالعه روان شناختی با استفاده از داده های تاریخی و استنباطهای شخصی و مطالعات علوم تربیتی در باره این دست از افراد سیاسی نمود. کاری که به نظرم خالی از لطف نیست. گرچه در ایران از روش تحقیقات  Psyco-historic ندرتاً استفاده می شود، اما کنکاش در باره این شخصیتهای چند وجهی می تواند سرآغاز چنین مطالعات نوینی باشد.  

- منوچهر خان معتمدالدوله ، والی گرجی تبار ایالات مرکزی ایران در عصر قاجار و حامی علی محمد باب !!

- عبدالمجید میرزا عین الدوله ، نوه فتحعلی شاه ، صدراعظم طاغوتی قبل از انقلاب مشروطه و صدراعظم نظام انقلابی مشروطه !!

- فتحعلی خان صاحب دیوان ، نوه حاج ابراهیم کلانتر و داماد شاه و متولی استانقدس، رابط آقاخان نوری بر ضد امیر کبیر و خائن به خود نوری!!

- سعید خان موتمن الملک انصاری،  کاتب اسرار امیر کبیر ، وزیر شوت ! امور خارجه  و متولی آستان قدس رضوی

- کامران میرزا نایب السلطنه ، فرزند ناصرالدین شاه و حاکم چندین ایالت و صاحب منصب تقریباً مادام العمر وزارت جنگ!

- عبدالحسین میرزا فرمانفرما ، صندوقدار مظفرالدین میرزا ولیعهد و دارنده چند مقام ولایتی و وزارتی و خریدار مقام صدارت !

+ و  بسیار دیگر هم بوده اند که خوشبختانه دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ ، آنها را برای موضوع پایان نامه خود شکار کرده اند!تاريخ : چهارشنبه 22 آذر1391 | | نویسنده : محسن

اینها فقط چند تا کتاب نمونه است که برای درک مفاهیم سیاسی خواندنشان توصیه شده است. اما این رشته سر دراز دارد.!

نراقي‌، احسان‌. علوم‌ اجتماعي‌ و سير تكويني‌ آن‌، ي‌نا (چاپخانه‌ پارس‌)، 1347.

جونز، و. ت‌. خداوندان‌ انديشه‌ سياسي‌، ترجمه‌ علي‌ رامين‌،  اميركبير، 1362.
روسو، پير. تاريخ‌ علوم‌، ترجمه‌ حسن‌ صفاري‌، ، اميركبير، 1358.
بارنز و بكر. تاريخ‌ انديشه‌ اجتماعي‌. ترجمه‌ جواد يوسفيان‌ و علي‌اصغر مجيدي‌،كتابهاي‌ جيبي‌، 1358.
فروند، ژولين‌. آراء و نظريه‌ها در علوم‌ انساني‌، ترجمه‌ علي‌محمد كاردان‌، مركز نشر دانشگاهي‌، 1362.
خراساني‌، شرف‌الدين‌. جهان‌ و انسان‌ در فلسفه‌، دانشگاه‌ ملي‌، 1357.
ژيلسون‌، اتين‌. نقد تفكر فلسفي‌ غرب‌، ترجمه‌ احمد احمدي‌،حكمت‌، 1357.
ورنر، شارل‌. سير حكمت‌ در يونان‌، ترجمه‌ بزرگ‌ نادرزاد، زوار، (1339
برن‌، ژان‌. فلسفه‌ رواقي‌، ترجمه‌ ابوالقاسم‌ پورحسيني‌، اميركبير، 1362.
داوري‌، رضا. وضع‌ كنوني‌ تفكر در ايران‌، سروش‌، 1357.
كريشنان‌، رادها. اديان‌ شرق‌ و فكر غرب‌، ترجمه‌ گرگاني‌، بي‌ تاريخ‌.
ارسطو. سياست‌، ترجمه‌ حميد عنايت‌، جيبي‌، 1358.
شايگان‌، داريوش‌. آسيا در برابر غرب‌،  مركز مطالعه‌ فرهنگها، 1356.
آرون‌، ريمون‌. مراحل‌ اساسي‌ انديشه‌ در جامعه‌شناسي‌، انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامي‌، 1364.
بروجردي‌، مهرزاد، روشنفكران‌ ايراني‌ و غرب‌، ترجمه‌ جمشيد شيرازي‌، فرزان‌ روز، 1378تاريخ : سه شنبه 21 آذر1391 | | نویسنده : محسن

- آیا می دانید که معنای اسمهای غربیها چیست ؟  اگر نمی دانید ، این هم فهرستی کوتاه از مفهوم نامهای خارجی. البته اسامی آقایان

آدام (سرخ رو )

ادوین ( دوست )

اولیور ( زیتونی )

آنتونی ( مخالف )

آلبرت ( روشن )

آلفرد ( آسوده )

اندرو ( مردانه )

امیل (کوشا )

استوارت ( ناظر )

پیتر ( سنگ )

تیموتی ( علف )

رابین  ( سینه سرخ )

پاتریک ( اصیل )

بازیل ( ریحان )

ماکسیم ( اندرز )

مارتین ( پرستو )

کلمنت ( بخشایشگر )

دین ( سرور )

کوک ( آسمان )

کلیف ( پرتگاه )

جک ( مردک )

جاسپر ( یشم )

هرالد ( منادی )

اریک ( باشکوه )

مایکل ( خداگونه )

و..امکانات وب
دوستانی که می خواهند پیام بدهند :ایمیل من هست Genos1967@gmail.com ....................................... تماس با مدیر ..........................