تاریخنگار

پایگاه داده های تاریخی

تاریخنگار - راهنمای مقدمه نویسی برای پایان نامه

محسن
تاریخنگار پایگاه داده های تاریخی

راهنمای مقدمه نویسی برای پایان نامه

پیش از هر چیز باید بگویم که نوشتن یک دیباچه بر رساله تحصیلی یا کتاب به تبحر نویسنده در انشاء و تجربه نگارش متن به شیوه ائی سلیس و روان بستگی دارد . فلذا توصیه می شود حتی المقدور برای این کار از ویراستاران و آشنایان با ادبیات و آئین نگارش کمک گرفته شود و یا چند نمونه از مقدمه های پایان نامه فارغ التحصیلان موفق را مطالعه بفرمائید. این توصیه ها که به طور فشرده و ابتدائی ارائه می شود؛ برای دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ و برخی رشته های علوم انسانی و اسلامی است. همگان می دانند که اساس کار باید بر اساس روش پژوهش در علوم اجتماعی و آئین نامه ائی باشد.  اما گام نخست :

- مقدمه پایان نامه معمولاً به یک فصل جدا با عنوان کلیات منحصر می شود و دارای 10 عنوان کوچکتر یا تیتر می باشد . توصیه می گردد هر تیتر را در یک صفحه مستقل قرار دهید، حتی اگر مطلب آن در حد یک پاراگراف بود . عناوین تیترها نیز به نحو شایسته و شیوائی طراحی و گذاشته شوند.  اما  موارد مندرج در مقدمه عبارتند از :

1- بیان مساله : توضیح در باره موضوع رساله و به شکل کلی و بدون ارجاع ( پانوشت)جهت آشنائی خواننده

2- هدف تحقیق : علت انتخاب چنین موضوعی از سوی دانشجو و اهداف کلی و جزئی از انجام پروژه

3- پرسشها و فرضیات :  سوالات اصلی و فرعی ِمطرح در باره موضوع و پاسخ های آنها به صورت فرضیه

4- متغیرهای تحقیق : عوامل موثر بر نتیجه دهی فرضیات و متغیرهای مستقل و وابسته در پژوهش

5- پیشینه تحقیق :  سوابق تحقیق در باره موضوع رساله و نقد و بررسی کارهای پیشینیان در این باب

6- روش پژوهش : بیان نوع روش تحقیق بر روی موضوع و ابعاد آن

7- مشکلات تحقیق :  موانع موجود در راه تحقیق که باعث دشواری کار شد (مشکل شخصی دانشجو نباشد)

8- سازماندهی پایان نامه : معرفی فصل ها و بخشهای رساله و نوع تقسیم بندی آنها به صورت موجز

9- معرفی و نقد مآخذ : ارائه فهرست تقسیم بندی شده ائی از انواع منابع و مآخذ مورداستفاده در پایان نامه

10- تشکر و اعتذار : تشکر از صاحبنظران ، مسئولین کتابخانه ها و..و پوزش به خاطر اشتباهات موجود  

*  توجه داشته باشید که :

- فقط حجم مطالب مندرج در موارد 1 و 3 و 8 و 9 می تواند بین 1 تا 2 صفحه باشد و بقیه بخشهای مقدمه حداکثر می توانند نیم صفحه را به خود اختصاص دهند.

- جملات مقدمه باید به صورت بیان علمی و متعارف باشد و نویسنده از صیغه سوم شخص مفرد برای توضیح اقداماتش استفاده کند. و هر گونه جمله بندی غیرمتعارف ، روزنامه ائی ، احساسی و..  نادرست است.

- معرفی و نقد مآخذ می تواند به دو صورت آورده شود : 1- در صورتی که مراجع مورد استفاده دانشجو متنوع و گوناگون بوده است . باید در داخل مقدمه و به صورت فهرست وار و تقسیم بندی شده ، بر استفاده از انواع منابع، مراجع و مآخذ مختلف گواهی دهد . پس برای نمونه ، از هر دسته فقط نام چند کتاب را بیاورید. 2- در صورتی که از تعداد مشخصی کتاب استفاده شده ( موضوع جزئی و محدود به یک دوره زمانی خاص بوده است) باید در پایان مقدمه و به صورت جداگانه به معرفی تک تک کتابهای مهمی که تکیه اساسی شما بر روی آنها بوده و حاوی بیشترین اطلاعات موجود در باره موضوع رساله شما هستند ؛ بپردازید و برای هر کتاب حداقل نیم صفحه به معرفی کامل کتاب و بخشهای مهم آن در ارتباط با موضوع اختصاص دهید .   

- پیش از مقدمه که می تواند فصل 1 نام گذاری شود . صفحات تقدیم و سپاسگذاری و چکیده می آیند. حتماً می دانید که چکیده که محتوی معرفی مختصر موضوع و نیز هدف و نتیجه و روش پژوهش است ، باید دقیقاً مطابق با فرم « ب » یعنی فرم اطلاعات پایان نامه ائی باشد که بخش پژوهش دانشگاه به شما خواهد داد و تکمیل شده آن را نیز می خواهد. کلید واژگان تحقیق نیز در انتهای چکیده ذکر می گردد.  

- از آن جا که عمدتاًٌ همین مقدمه ائی  که می نویسید،  به صورت خطابه در جلسه دفاعیه برای حضار قرائت می شود ؛ پس دیگر نیازی نمی بینم که بگویم چقدر طرز پرداخت و نگارش مقدمه مهم است و در واقع ، بدون یک مقدمه شیوا و گیرا هیچ دانشجوی عاقلی آماده ارائه و دفاع از پایان نامه خود نمی شود !  تاريخ : یکشنبه 31 مرداد1389 | | نویسنده : محسن |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.